25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI DAYANIŞMA GÜNÜNE İLİŞKİN KAMUOYU AÇIKLAMAMIZ

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI DAYANIŞMA GÜNÜNE İLİŞKİN KAMUOYU AÇIKLAMAMIZ

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI DAYANIŞMA GÜNÜNE İLİŞKİN KAMUOYU AÇIKLAMAMIZ

 

Dünyanın her ülkesinde yaşanan kadına yönelik şiddete "dur" demek için Birleşmiş Milletler tarafından 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" olarak kabul edilir. Etkinliklerle dikkat çekilen, kadına yönelik şiddetle mücadele gününün çıkış noktası, 25 Kasım 1960 tarihinde Dominik Cumhuriyeti'nde diktatörlüğe karşı savaş açan Mirabal kardeşlerin öldürülmesi olmuştur.

Kadına yönelik şiddet, en temelde kadının yaşamını tehdit eden ve toplumsal hayata katılımına engel olan hem bireysel hem de toplumsal düzeyde olumsuz sonuçlar doğuran sosyal bir sorundur. Bireysel düzeyde şiddet, kadınlarda ölümcül olmayan (fiziksel, psikolojik vb.) ve ölümcül sonuçlara (ölüm, intihar vb.) neden olurken,  toplumsal düzeyde mevcut şiddetin artmasına ve şiddet eğilimli yeni kuşakların oluşmasına yol açabilmektedir.

Ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen kadına yönelik şiddet, ülkemizde ve tüm dünyada halen önemli sorunlar arasında yer almaya devam etmektedir. Dünya kadına yönelik şiddet çalışmasına göre, kadına yönelik şiddet %6-60 arasında değişmektedir. Türkiye genelinde ise yaşamının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten kadınların oranı % 36’dır. Bir başka deyişle, her 10 kadından neredeyse 4’ü eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel şiddetine maruz kalmaktadır. Bu oranlardaki farklılık, kadına yönelik şiddetin önlenemez bir durum olmadığını göstermektedir.

Kadına yönelik şiddetin tek bir sebebi yoktur, birbirine bağlı birçok unsur kadına yönelik şiddet nedeni olarak açıklanmaktadır. Toplumu oluşturan bütün yapılar; siyasal, hukuksal, toplumsal, ekonomik, eğitsel ve geleneksel yapılar aile içi şiddeti beslemektedir.  Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde hem bireylere, hem topluma hem de yasa koyuculara önemli rol ve görevler düşmektedir.

Kadın haklarının, evrensel insan haklarının ayrılmaz bir parçası olduğu kabulünden hareket eden Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜKAM), kadına yönelik şiddeti, kadınların insan haklarının korunması ve geliştirilmesinin önündeki en büyük engellerden biri olarak görmektedir. Bu çerçevede ALKÜKAM olarak, kadına karşı şiddet kullanımının ortadan kaldırılması için kadınların bilgiye, yardım ve korunma hizmetlerine ulaşabilirliğinin artırılmasını, şiddetin nedenleri ve sonuçlarını ele alacak eğitsel araçların kamu eliyle geliştirilmesini savunmaktayız.

ALKÜKAM tarafından 25 Kasım 2021 tarihinde değerli bilim insanlarının katkıları ile düzenlenen Alanya’da kadına yönelik aile içi şiddet ve çözüm önerilerinin ele alınacağı panel ve çalıştaya tüm halkımız davetlidir.  

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ALKÜKAM


  • 25 Kasım, 2021