ALKÜKAM “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” PROGRAMI EŞİTLİK PANELİ; EŞİTİZ, BİRİZ, BİZİZ…

ALKÜKAM “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” PROGRAMI EŞİTLİK PANELİ; EŞİTİZ, BİRİZ, BİZİZ…

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ALKÜKAM) 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ

KAMUOYU AÇIKLAMASI

 

Bugün 8 Mart “Dünya Kadınlar Günü”, diğer adıyla “Dünya Emekçi Kadınlar Günü”. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür.

Etkinliklerle dikkat çekilen ve emekçi kadınların hakları için mücadelenin simgesi haline gelen 8 Mart “Dünya Kadınlar Günü” çıkış noktası, 1857 yılında ABD’nin New York eyaletinde çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen işçilerin eyleminde çıkan bir yangında 120 kadın işçinin hayatını kaybetmesi olmuştur. Bu talihsiz olaydan sonra Almanya, Danimarka ve ABD gibi ülkelerde bugünün kadınlara özel bir gün olarak anılması kararı alınmıştır. Ülkelerin kararlarına tepkisiz kalamayan Birleşmiş Milletler ise 1977 yılında 8 Mart’ı dünya kadınlarına armağan etmiştir. Dünya Emekçi Kadınlar Günü adı ile 1921 yılından itibaren Türkiye’de de anılmaya başlanmıştır.

8 Mart bir kutlama günü değildir. Aile ve toplumda, siyasi, sosyal ve ekonomik mecralarda eşitliğin sağlanması, ayrımcılığın sonlandırılması ve kadın odaklı insan haklarının ihlal edilmesinin önlenmesi için; eğitim, kültür, ekonomi ve hukuk alanlarında gerekli çalışmaların yapılması gerekliliğinin vurgulandığı bir farkındalık günüdür. Fırsat eşitliğinin sağlanamadığı durumlarda, kadınlarımız eğitim haklarından yoksun kalmakta, istihdam olanaklarından yararlanamamakta, yönetim ve karar alma mekanizmalarında yeterince yer alamamaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadına yönelik ayrımcılığa ve şiddete neden olmaktadır.

Kadın haklarının, evrensel insan haklarının ayrılmaz bir parçası olduğu kabulünden hareket eden Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜKAM); cinsiyet temelli ayrımcılığı kadın odaklı insan haklarının korunması ve geliştirilmesi önündeki en büyük engellerden biri olarak görmektedir. Bu çerçevede ALKÜKAM olarak, cinsiyet temelli ayrımcılığın ortadan kaldırılması için bilim önderliğinde toplumun iş birliği içerisinde olmasını önemsemekte ve eğitsel araçların kamu eliyle geliştirilmesini savunmaktayız.

Bu bağlamda, alanında öne çıkan bilim insanlarının katkıları ile ALKÜKAM tarafından “Eşitlik Paneli; Eşitiz, Biriz, Biziz” isimli çevrimiçi bir program gerçekleştirilecektir. Program 8 Mart 2022 Salı günü saat 10.00’da “Kadın Olmak” paneli ile başlayacak ve aynı gün 14.00’da Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Erkeklik” paneliyle devam edecektir. Ayrıca Mart ayı boyunca her Perşembe saat 14.00’da kadın sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı ALKÜKAM Söyleşileri düzenlenecektir. Etkinlikler Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecek ve üniversitemizin resmi Youtube kanalından canlı yayınlanacaktır.

ALKÜKAM tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü panel ve ALKÜKAM söyleşilerine tüm ilgililer davetlidir. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜKAM)

 

 

 

 

ALKÜKAM “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” PROGRAMI

EŞİTLİK PANELİ; EŞİTİZ, BİRİZ, BİZİZ…

 

PANEL 1. KADIN OLMAK

 

Konuşmacılar:

 

Sağlık Hakkı ve Kadın Hakkı: Prof. Dr. Ayşe AKIN

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D

Kadın- Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜKÇAM) Müdürü

 

Kadın ve Hukuk: Doç. Dr. Necla ÖZTÜRK

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet A.D

 

Alanya’da Pandemi ve Kadın Olmak: Dr. Meltem ÜNSAL

Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü

 

Alanya’da Kadın Olmak; Güçlükler ve Destekler: Sosyal Hizmet Uzm. Sevgi ABACI EKER

Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı

 

 Moderatör: Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR

ALKÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜKAM) Müdür

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.

 

 

PANEL 2. TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ BAĞLAMINDA ERKEKLİK

 

Konuşmacılar:

 

Farklı Erkeklikler ve Değişim: Prof. Dr. Serpil SANCAR

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi A.D.

 

Dünya’da ve Türkiye’de Erkeklik Çalışmaları: Doç. Dr. Murat GÖÇ BİLGİN

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı A.D.

 

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Babalık ve Erkeklik: Sosyolog Hasan DENİZ

Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Babalık Çalışmaları Direktörü

 

Moderatör: Öğr. Gör. Dr. Mustafa BÜYÜKGEBİZ

            Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜKAM) Yönetim Kurulu

         Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

 

 

 ALKÜKAM SÖYLEŞİLERİ

 

Eşitliğe Değer-Eşitlikçi Masallar; 10 Mart, Saat:14.00

Doç. Dr. Özge Metin Aslan

ALKÜKAM Yönetim Kurulu Üyesi

ALKÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı 

 

Kadın ve Spor; 17 Mart, Saat:14.00

Doç. Dr. Sibel NALBANT

ALKÜKAM Yönetim Kurulu Üyesi

ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 

 

Aile içi İletişim ve Kadın; 24 Mart, Saat:14.00

Dr. Öğr. Üyesi Banu Yıldız

ALKÜKAM Müdür Yrd.

ALKÜ, Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı

 

Şiir ve Kadın, 31 Mart, Saat:14.00

Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR

ALKÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜKAM) Müdür

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

 

Öğr. Gör. Dr. Mustafa BÜYÜKGEBİZ

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜKAM) Yönetim Kurulu Üyesi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

 

 

Konu: ALKUKAM 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Panelleri
Saat: 8 Mar 2022; saat 10.00
Zoom Toplantısına Katılın
Toplantı Kimliği: 972 8391 4088

 

Konu: ALKÜKAM SÖYLEŞİLERİ
Saat: Mart ayı boyunca çarşamba günleri; saat 14.00
Zoom Toplantısına Katılın
Toplantı Kimliği: 934 7803 6942

  • ALKÜKAM
  • 08 Mart, 2022