Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimlerinin Verilmesi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimlerinin Verilmesi
  • 05 Temmuz, 2022
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimlerinin Verilmesi

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimlerinin Verilmesi" konulu genelgeleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 23 Mart 2022 tarihinde imzalanan protokolle hazırlanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı” kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Faaliyet Planı kapsamındaki görev ve sorumlulukların tam ve zamanında yerine getirilmesi için kamu kurumları ile iş birliği ve koordinasyonun sağlanması amaçlanmış ve bu doğrultuda yükseköğretim kurumlarında kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi istenmiştir
Bu çerçevede; ALKÜ Kadın ve Aile çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜ KAM) bünyesinde kadına yönelik şiddetle mücadelede etkinliğin ve farkındalığın artırılmasına yönelik yıl içinde etkinlikler düzenlenecektir.
Faaliyet Planının paydaşı olan ilgili Bakanlıklar/Başkanlık temsilcilerinin katılımıyla #KadınaElKalkamaz mottosu çerçevesinde hazırlanan video, broşür ve afişler erişime sunulmuştur.

Kadına EL-KAL-KA-MAZ Bilboard

Kadına EL-KAL-KA-MAZ CLP

Kadına EL-KAL-KA-MAZ Broşür